Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
The Judiciary - Europa´s (il)legitimate Child?
Název práce v češtině: Soudnictví - (ne)manželské dítě Evropy?
Název v anglickém jazyce: The Judiciary - Europa´s (il)legitimate Child?
Klíčová slova: evropské soudnictví, legitimita, výběr soudců
Klíčová slova anglicky: European judiciary, legitimacy, selection of judges
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2009
Datum zadání: 12.01.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2011 11:30
Místo konání obhajoby: č. 324
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK