Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prosazování supranacionality prostřednictvím řízení o předběžné otázce
Název práce v češtině: Prosazování supranacionality prostřednictvím řízení o předběžné otázce
Název v anglickém jazyce: Enforcement of supranationality by means of reference for preliminary ruling
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2009
Datum zadání: 23.11.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 13:00
Místo konání obhajoby: 33
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK