Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nový legislativní rámec Evropské unie pro oblast technické regulace a harmonizace
Název práce v češtině: Nový legislativní rámec Evropské unie
pro oblast technické regulace a harmonizace
Název v anglickém jazyce: New legislative framework of the European Community
for the area of technical harmonization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2009
Datum zadání: 23.11.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK