Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka zoologie na gymnáziu a její vliv na formování evolučního myšlení studentů
Název práce v češtině: Výuka zoologie na gymnáziu a její vliv na formování evolučního myšlení studentů
Název v anglickém jazyce: Teaching zoology in high schools, and its bearing
upon formation of evolutionary thought
Klíčová slova: definice evoluce, analýza učebnic, dotazník
Klíčová slova anglicky: generally accepted evolution, analysis of textbooks, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2009
Datum zadání: 26.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: RNDr. Ivana Růžková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá studiem podmínek, které by měly formovat evoluční myšlení budoucích vysokoškolských studentů. Cílem bakalářské práce je jistit, zda zoologické poznatky získané studiem na středních školách jsou dostatečným základem pro osvojení evolučního způsobu myšlení. Klíčový je v bakalářské práci dotazník pro studenty dvou vybraných státních gymnázií. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se představy studentů přibližují obecně přijímané definici evoluce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis deals with the study of conditions that should shape the evolution of thinking of future college students. It´s aim is to determine whether zoological knowledge gained by studying at secondary schools is a sufficient basis for adopting an evolutionary way of thinking. For this thesis is questionnaire for students of two selected state schools. The aim was to determine to what extent the ideas of students approximate to a generally accepted definition of evolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK