Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role důvěry v demokratickém systému
Název práce v češtině: Role důvěry v demokratickém systému
Název v anglickém jazyce: Role of trust in a democratic system
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Radim Marada
  doc. Michel Perottino, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK