Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách
Název práce v češtině: Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř
- vybrané experimenty v rotujících soustavách
Název v anglickém jazyce: Experiments for an interactive physics lab
- selected experiments in rotating frames
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum a čas obhajoby: 06.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 06.11.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK