Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologie fosilních tříděných strukturních půd Krkonoš
Název práce v češtině: Morfologie fosilních tříděných strukturních půd Krkonoš
Název v anglickém jazyce: Structure of non-active sorted patterned ground in the Giant Mts.
Klíčová slova: tříděné strukturní půdy, mikroklimatická extremita, mrazové třídění, morfologie, Luční hora, Krkonoše
Klíčová slova anglicky: sorted patterned ground, microclimatic extremity, frost sorting, morphology, Mt. Luční hora, the Giant Mts.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2009
Datum zadání: 05.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Oponenti: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK