Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Název práce v češtině: Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Název v anglickém jazyce: Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2009
Datum zadání: 21.10.2009
Datum a čas obhajoby: 11.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:21.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK