Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu
Název práce v češtině: Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu
Název v anglickém jazyce: CMS Supporting Dynamically Generated Content
Klíčová slova: redakční systém, CMS, dynamický obsah
Klíčová slova anglicky: content management system, dynamic content
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a vytvořit moderní redakční systém pro tvorbu a správu dynamických webů. Klíčovou součástí návrhu je možnost snadné tvorby dynamicky generovaného obsahu z různých databázových informačních systémů pomocí tzv. šablonovacího systému, který umožní pomocí šablon jednoduše definovat jednotlivé opakující se části výstupu. Neméně podstatnou součástí bude i možnost vytvářet komplexní formulářové aplikace s možností definice vlastního designu aniž by se tím narušila aplikační logika těchto formulářů. Další z důležitých vlastností bude rozsáhlá podpora pro SEO optimalizace. Pro administraci bude sloužit jednoduché webové rozhraní nebo možnost využít vlastního textového editoru. Součástí implementace bude i propojení s informačním systémem Magic2G.
Seznam odborné literatury
[1] MacDonald Matthew, Szpuszta Mario: Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008: Includes Silverlight 2, Third Edition, Apress, 2009

[2] Walter Aarron: Building Findable Websites: Web Standards SEO and Beyond, New Riders Press, 2008

[3] Nagel Christian a kolektiv: C# 2008 Programujeme profesionálně, Computer Press, 2009

[4] MSDN Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK