Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chřipka a průběh pandemie 2009 -2010
Název práce v češtině: Chřipka a průběh pandemie 2009 -2010
Název v anglickém jazyce: Influenza and the running of pandemic 2009 -2010
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK