Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zakázky - komparace vybraných aspektů české a francouzské právní úpravy a jejich dopad na ekonomickou praxi
Název práce v češtině: Veřejné zakázky - komparace vybraných aspektů české a francouzské
právní úpravy a jejich dopad na ekonomickou praxi
Název v anglickém jazyce: Public procurement contracts - a comparison of selected aspects of Czech
and French legal regulation and their impact on economy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2009
Datum zadání: 12.01.2009
Datum a čas obhajoby: 03.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2009
Oponenti: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK