Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující volbu školy při vstupu do první třídy
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující volbu školy při vstupu do první třídy
Název v anglickém jazyce: Factors affecting primary school choice
Klíčová slova: volba školy, kritéria volby, vzdělávání, základní škola, povinná školní docházka, rodič, učitel, žák
Klíčová slova anglicky: school choice, criteria of choice, education, basic schooling, compulsory education, parents, teachers, pupils
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2009
Datum zadání: 11.11.2009
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 12:00
Místo konání obhajoby: M204, ÚVRV, Pedagogická fakulta
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: PhDr. David Greger, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK