Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet vztlaku tělesa metodou potenciálního proudového pole
Název práce v češtině: Výpočet vztlaku tělesa metodou potenciálního proudového pole
Název v anglickém jazyce: Calculation of lift force of a body using potential flow.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Zásady pro vypracování
Ukažte za jakých podmínek lze modelovat vztlak tělesa metodou potenciálního proudového pole. Ovoďte zákon pro indukci proudového pole vírovým vláknem (Biot-Savartův zákon). Vhodnou volbou systému potenciálních vírů ukažte jak generovat celkovou cirkulaci kolem tělesa tak aby bylo dosaženo požadovaného vztlaku, úplav tělesa formulujte pomocí kombinace zdrojů a propadů.
Seznam odborné literatury
Brdička M, Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000
Maršík F.: Termodynamika kontinua, Academia Praha, 1998
Saffman, P. G., Vortex Dynamics, Cambridge University Press, 1992
Katz J., Plotkin, A.: Low-speed Aerodynamics, Cambridge University Press, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK