Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba biofilmů u bakterií
Název práce v češtině: Tvorba biofilmů u bakterií
Název v anglickém jazyce: Bacterial biofilm formation
Klíčová slova: biofilm,tvorba biofilmu,extracelulární polymerní substance,quorum sens
Klíčová slova anglicky: biofilm,formation of biofilm,extracellular polymeric substance,quorum
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2009
Datum zadání: 20.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK