Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model kódování ve sluchové dráze
Název práce v jazyce práce (slovenština): Model kódování ve sluchové dráze
Název práce v češtině: Model kódování ve sluchové dráze
Název v anglickém jazyce: Model of coding in the auditory pathway
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2009
Datum zadání: 11.11.2009
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě studia fenomenologického modelu, popisujícího funkci sluchového nervu, a principů funkce kochleárních implantátů (viz seznam odborné literatury) implementujte a případně rozšiřte model kódování zvuku v implantátu uvedený ve zmíněných pracích. Popište základní algoritmy použitých v kochleárním implantátu. Zjistěte, zda lze některé tyto algoritmy paralelizovat a podle výsledku navrhněte vlastní implementaci vybraných algoritmů. Porovnejte vlastní řešení zakódování zvuku s řešením popsaným v literatuře. Dále navrhněte dekódování posloupnosti akčních potenciálů, které by vhodným způsobem zprostředkovalo uživateli základní akustické parametry zakódovaného zvuku, například pomocí jednoduché vizualizace. Naprogramujte kódovací a dekódovací program pro kódování zvuku pomocí výše uvedených principů.
Předpokládá se použití programovacího prostředí jazyka C/C++ a/ nebo softwarového balíku Matlab.
Seznam odborné literatury
Bruce, I. C., White, M. W., Irlicht, L. S., O'Leary, S. J., a Clark, G. M.(1999) The effects of stochastic neural activity in a model predicting intensity perception with cochlear implants: Low-rate stimulation, IEEE Trans Biomed Eng 46(12):1393?1404.

Maršálek, P. a Kofránek, J.(2005) Spike encoding mechanisms in the sound localization pathway. Biosystems, 79:191-198.

Maršálek, P. a Drápal, M.(2008) Mechanisms of Coincidence Detection in the Auditory Brainstem: Examples. In: Mathematical Modeling of Biological Systems, Volume II. A. Deutsch, R. Bravo de la Parra, R. de Boer, O. Diekmann, P. Jagers, E. Kisdi, M. Kretzschmar, P. Lansky and H. Metz (eds). Birkhaeuser, Boston, 255-264.

Maršálek, P.(2009) Simulace v neurovědách, příklad modelu prostorového slyšení. Umelá inteligencia a kognitívna veda I, Kvasnička V., Pospíchal J., (eds.), STU, Bratislava, Slovakia, 281-298.
Předběžná náplň práce
Kochleární implantát částečně nahrazuje funkci vnitřního ucha, které převadí mechanickou energii (zvuk) na posloupnost impulsů (akčních potenciálů) ve sluchovém nervu. To, jak je zvuk zakódován ve sluchovém nervu, není zcela popsáno, avšak teorie dostačuje na konstrukci kochleárních implantátů, které sluch nahrazují při hluchotě způsobené poruchou vnitřního ucha. Kód používaný implantáty je zcela popsán.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK