Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Exporting Behavior of Firms and on Inflation Persistence
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Essays on Exporting Behavior of Firms and on Inflation Persistence
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2008
Datum zadání: 09.11.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. Jan Kmenta, Ph.D.
  prof. Jan Švejnar, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK