Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Mathematical Methods for Economics
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Essays on Mathematical Methods for Economics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2008
Datum zadání: 09.11.2008
Datum a čas obhajoby: 31.08.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2009
Oponenti: Prof. Volker Wieland, Ph.D.
  Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK