Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vektorový grafický editor pro projekt AGE
Název práce v češtině: Vektorový grafický editor pro projekt AGE
Název v anglickém jazyce: Vector Graphics Editor for the AGE Project
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit vektorový grafický editor. Editor by měl být v budoucnu integrovatelný do projektu AGE. Jelikož je projekt AGE teprve ve fázi vývoje, měla by jako součást této bakalářské práce vzniknout aplikace pro otestování vytvořeného grafického editoru. Samotný editor vytvořený v rámci práce by měl umět pracovat s vrstvami a výsledek práce by měl být schopen uložit do běžných rastrových formátů (alespoň PNG, BMP a JPEG). V programu musí být zabudována podpora pro práci jak se základními objekty, jako úsečka, obdélník nebo elipsa, tak s alespoň jedním typem obecné křivky.
Seznam odborné literatury
[1] Jiří Žára a kolektiv: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, 1992

[2] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Petr Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998 (2005)

[3] Charles Petzold: Applications = code + markup, Microsoft Press, 2006

[4] Nagel Christian a kolektiv: C# 2008 Programujeme profesionálně, Computer Press, 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK