Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jeu linguistique et dyslexie en classe de FLE
Název práce v jazyce práce (francouzština): Jeu linguistique et dyslexie en classe de FLE
Název práce v češtině: Lingvistická hra a dyslexie ve výuce francouzštiny
Název v anglickém jazyce: Dyslexia and language game in classes of French
Klíčová slova: Hra, aktivita, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, speciální porucha učení, reedukace.
Klíčová slova anglicky: Game, activity, dyslexia, dysgraphia, dysortographia, special learning disability, reeducation.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Silva Machleidtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.04.2010
Datum zadání: 28.04.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK