Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana a kyberšikana ve škole a jejich psychosociální dopad na oběti
Název práce v češtině: Šikana a kyberšikana ve škole a jejich psychosociální dopad na oběti
Název v anglickém jazyce: Chicane and cyberchicane at the school and their psychosocial incidence on victims
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslav Čedík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK