Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Banánové děti" - druhá generace vietnamských rodin v ČR, vybrané kazuistiky
Název práce v češtině: "Banánové děti" - druhá generace vietnamských rodin v ČR, vybrané kazuistiky
Název v anglickém jazyce: "Bananas childen" - second generation vietnamiese families in Czech Republic
, selected cases
Klíčová slova: Banánové děti, cizinec, hloubkový rozhovor, integrace, kazuistika, polostruktorovaný rozhovor, sociální práce, učitel, Vietnamci
Klíčová slova anglicky: Banana kids, foreigner, in-depth interview, integration, selected case, semi structured interview, social work, teacher, Vietnamies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1,Téma a cíl práce
2, Literární přehled
český školní systém
vietnamský školní systém
3,Banánové děti
Vietnamská komunita v ČR
Děti narozené v ČR
4, Role učitele
Učitel ve Vietnamu
Učitel v českém prostředí
5, Metodologická část
6, Analytická část
7, závěr


dále dle pravidelných konzultací s vedoucí práce
Seznam odborné literatury
DRBOHLAV, D.: Migrace a (i)migrace v Česku, Praha, Slon, 2010, 207 str., ISBN 978-80-7419-039-1.
MATOUŠEK, O.: Základy sociální práce, Praha, Portál, 2001, 312 str., ISBN 80-7178-473-7.
NGUYEN, T.: Vietnamci v Praze, Praha, SVO –ČR, 2001.
KOCOUREK, J., PECHOVÁ, E. a kol.: S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: Nakladatelství H&H Vyšehradská, 2007, 221 str., ISBN 80-7319-055-9.
SILVERMAN, D.: Ako sa robí kvalitativný výskum, Bratislava: Ikar, 2005, 327 str., ISBN 80-551-0904-4.
STRAUSS, A. a CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu, Nakladatelství Albert, Boskovice, 1999, 198 str., ISBN 80-85834-60-X.
SZALÓ, C.: Transnacionální migrace, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 175 str., ISBN 978–80-7325-136-9.
ŠIŠKOVÁ, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998, 208 str., ISBN 80-7178-285-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK