Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní odpovědnost právnických osob
Název práce v češtině: Trestní odpovědnost právnických osob
Název v anglickém jazyce: Criminal Corporate Liability
Klíčová slova: Trestní odpovědnost právnických osob, přičitatelnost, sankcionování.
Klíčová slova anglicky: Criminal Corporate Liability, Imputability, Sanctioning.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2009
Datum zadání: 30.10.2009
Datum a čas obhajoby: 13.12.2013 00:00
Místo konání obhajoby: 412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2013
Oponenti: prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
  Jan Sváček
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK