Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnictví bytů
Název práce v češtině: Vlastnictví bytů
Název v anglickém jazyce: Owhership of flats
Klíčová slova: Vlastnictví bytu, bytové právo
Klíčová slova anglicky: Flat ownership, Commonhold
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 12:00
Místo konání obhajoby: m.č.139
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK