Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace hemodynamiky traumatologických nemocných v intenzivní péči pomocí transesofageální dopplerometrie
Název práce v češtině: Optimalizace hemodynamiky traumatologických nemocných
v intenzivní péči pomocí transesofageální dopplerometrie
Název v anglickém jazyce: Optimization of Hemodynamics of Trauma Patients in Intensive
Care Using Transesophageal Doppler Monitoring
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2001
Datum zadání: 01.09.2001
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
  Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK