Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora)
Název práce v češtině: Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora)
Název v anglickém jazyce: Exercise of an author´s right by a person
other than the author (author´s successor)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 06.01.2009
Datum a čas obhajoby: 20.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2009
Oponenti: JUDr. Zuzana Císařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK