Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpret a ladící prostředí pro Prolog
Název práce v češtině: Interpret a ladící prostředí pro Prolog
Název v anglickém jazyce: Interpret and Debugging Environment for Prolog
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hric
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 24.11.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Naprogramujte interpret pro jazyk Prolog (tj. pro jeho netriviální část) a integrujte ho s vizuálním ladícím prostředím. Při návrhu ladícího prostředí se inspirujte v debugeru pro jazyk logického programování Mercury.
Seznam odborné literatury
Manual jazyka Mercury:
http://www.cs.mu.oz.au/research/mercury/information/doc-release/mercury_user_guide/Debugging.html#Debugging

M. Cameron , M. Garica de la Banda , K. Marriott , P. Moulder:
ViMer: A Visual Debugger for Mercury.
Proceedings of the Fifth ACM-SIGPLAN International Conference on Principles and Practices of Declarative Programming (PPDP?03), ACM, 2003
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.5.6784
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK