Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakologická léčba arteriální hypertenze ve specializované ambulanci a u praktických lékařů
Název práce v češtině: Farmakologická léčba arteriální hypertenze ve specializované ambulanci a u praktických lékařů
Název v anglickém jazyce: The pharmacological therapy of arterial hypertension in special ambulances and general practitioners
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2009
Datum zadání: 24.02.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK