Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam rekombinantních alergenů pro diagnostiku a monitorování terapie alergie 1. typu
Název práce v češtině: Význam rekombinantních alergenů pro diagnostiku a monitorování terapie alergie 1. typu
Název v anglickém jazyce: The meaning of recombinative allergenes for diagnosis and monitoring of allergene therapy I. type
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2009
Datum zadání: 01.07.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK