Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Integrální transformace
Název práce v češtině: Integrální transformace
Název v anglickém jazyce: Integral transformations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 05.11.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí se základními vlastnostmi Laplaceovy transformace a dalších integrálních transformací a pokusí se získat nové výsledky o vlastnostech těchto operátorů na rozličných prostorech funkcí.
Seznam odborné literatury
Peter V. O'Neil: Advanced Engineering Mathematics, Belmont 1983
M.I. Kontorovič: Operátorový počet a přechodné zjevy v elektrických obvodech, Praha 1953
Předběžná náplň práce
Laplaceova transformace a další integrální operátory
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Laplace trensform and other integral operators
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK