Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ
Název práce v češtině: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení
geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Cube nets as a tool for the development of geometrical thinking
of primary school pupils
Klíčová slova: Síť krychle, krychle, čtverec, žák mladšího školního věku, geometrické myšlení, experiment
Klíčová slova anglicky: Cube nets, cube, square, primary school pupil, geometrical thinking, experiment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 05.11.2009
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 12:30
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kloboučková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK