Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Útoky na bitově orientované proudové šifry obsahující LFSR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Útoky na bitově orientované proudové šifry obsahující LFSR
Název práce v češtině: Útoky na bitově orientované proudové šifry obsahující LFSR
Název v anglickém jazyce: Attacks against bit-oriented stream ciphers with LFSRs
Klíčová slova: LFSR, A5/1, kryptoanalýza prúdovej šifry
Klíčová slova anglicky: LFSR, A5/1, cryptanalysis of stream cipher
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Bohuslav Rudolf
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 01.12.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současnosti jsou v praxi stále používány bitově orientované proudové šifry využívající LFSR (posuvné registry s lineárními zpětnými vazbami). Jde zejména o šifry A5-1, A5-2 (GSM) a E0 (Bluetooth). Portfolio projektu eSTREAM rovněž obsahuje proudové šifry využívající bitově orientované LFSR (GRAIN, MICKEY).
Úkolem diplomanta bude studium a implementace známých a snaha o návrhy, implementace a studium nových útoků na některé z výše uvedených proudových šifer.
Seznam odborné literatury
E. Barkan, E. Biham: Conditional Estimators: An Effective Attack on A5/1, 2005
Y. Lu, S. Vaudenay: Faster Correlation Attack on Bluetooth Keystream Generator E0, 2004
Y. Lu, S. Vaudenay: Cryptanalysis of Bluetooth Keystream Generator Two-level E0, 2004
Y. Lu, W. Meier, S. Vaudenay: The Conditional Correlation Attack:A Practical Attack on Bluetooth Encryption: The Conditional Correlation Attack, 2005
Chr. De Canniere, O. Kucuk,B.Preneel: Analysis of Grain's Initialization Algorithm, 2008
Y. Lee1, K. Jeong1, J. Sung, S. Hong1: Related-Key Chosen IV Attacks on Grain-v1 and Grain-128, 2008
C. Berbain1, H. Gilbert1, A. Maximov: Cryptanalysis of Grain, 2006
A. Maximov: Cryptanalysis of the Grain Family of Stream Ciphers, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK