Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání systému hodnocení krasobruslení
Název práce v češtině: Porovnání systému hodnocení krasobruslení
Název v anglickém jazyce: The comparison of judging systems in figureskating
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Sedláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2008
Datum zadání: 04.12.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK