Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evidenční systém správy sítě
Název práce v češtině: Evidenční systém správy sítě
Název v anglickém jazyce: System for Computer Network Management
Klíčová slova: správa sítě, modulární aplikace, sběr informací
Klíčová slova anglicky: network administration, modular application, collection of information
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 04.11.2009
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro evidenci prvků počítačových sítí a podporu uživatelů s možností centrálního řízení instancí aplikací v síti.
Aplikace umožní zjistit instalovaný software a použitý hardware počítačů, vést evidenci těchto informací a vytvoření přehledů pro tisk. Dále koncovým uživatelům počítače poskytne modul pro kontakt s administrátory sítě (například nahlášení potíží s počítačem, neobvyklý dialog na obrazovce, nemožnost otevření specifického souboru, apod.). Uživatelé budou mít také přístup k databázi často kladených otázek (FAQ).
Aplikace musí být vytvořena jako modulární s možností jednoduché tvorby nových rozšiřujících modulů. Primárním úkolem modulů bude automatizovaná činnost na pozadí (např. zálohy, shromažďování informací o využití počítače, apod.), nicméně systém musí umožnit i tvorbu modulů s čistě uživatelským zaměřením (rozhraním). Součástí práce bude sada základních modulů pokrývajících běžné činnosti spojené se správou počítačové laboratoře.
Seznam odborné literatury
[1] Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007

[2] MSDN Library, www.msdn.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK