Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo
Název práce v češtině: Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo
Název v anglickém jazyce: Protection of industrial property and international law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 15.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.02.2012
Datum a čas obhajoby: 13.02.2012 09:15
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:25.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2012
Oponenti: JUDr. Zuzana Císařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK