Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pracovního místa v podmínkách AČR
Název práce v češtině: Analýza pracovního místa v podmínkách AČR
Název v anglickém jazyce: Analysis of work processes in conditions of Army of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Kateřina Dědáková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2008
Datum zadání: 04.10.2008
Datum a čas obhajoby: 19.08.2009 00:00
Místo konání obhajoby: katedra vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.08.2009
Oponenti: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK