Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židé v Ivančicích
Název práce v češtině: Židé v Ivančicích
Název v anglickém jazyce: Jews in Ivančice
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lena Arava, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 03.11.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK