Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské přejímky v jazyce současných českých médiích - lexikologická a sémantická analýza
Název práce v češtině: Francouzské přejímky v jazyce současných českých médiích - lexikologická a sémantická analýza
Název v anglickém jazyce: French Loanwords in Today's Czech Media - Lexicological and Semantic Analysis
Klíčová slova: analýza galicismů, francouzské lexikální přejímky, francouzské neologizmy, kontaktová lingvistika, adaptace přejatých slov
Klíčová slova anglicky: analysis of Gallicisms, French lexical loanwords, French neologisms, contact linguistics, adaptation of loanwords
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2018
Datum zadání: 08.01.2018
Datum a čas obhajoby: 20.01.2022 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK