Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie Kurzweilova integrálu
Název práce v češtině: Historie Kurzweilova integrálu
Název v anglickém jazyce: History of Kurzweil integral
Klíčová slova: historie matematiky, teorie integrálu, Kurzweil-Henstockùv integrál
Klíčová slova anglicky: history of mathematics, theory of integral, Kurzweil-Henstock integral
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V rámci bakalářské práce bude v přehledné formě prezentován Kurzweilův integrál a jeho základní historie. Práce bude obsahovat výběr ze stěžejních výsledků teorie Kurzweilova integrálu, které budou ukazovat na jeho přednosti i nedostatky, k čemuž patří zejména jeho srovnání s jinými (vesměs historicky staršími) integrály: Riemannovým, Newtonovým, Lebesgueovým a Perronovým. Dále budou vysvětleny okolnosti objevu Kurzweilova integrálu. Pozornost bude také věnována Jaroslavu Kurzweilovi a Ralphu Henstockovi.
Seznam odborné literatury
SCHWABIK, Š. Integrace v R (Kurzweilova teorie). Praha, Karolinum, 1999.
BARTLE, R. G. A Modern Theory of Integration. GSM 32, AMS, 2001.
SCHWABIK, Š., ŠARMANOVÁ, P. Malý průvodce historií integrálu, Prometheus, Praha, 1996.
GORDON, R. A. The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Henstock. GSM 4, AMS, 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK