Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multilingual Compensatory Strategies of Czech Native Speakers in English
Název práce v češtině: Multilingvní kompenzační strategie čekých rodilých mluvčích v angličtině
Název v anglickém jazyce: Multilingual Compensatory Strategies of Czech Native Speakers in English
Klíčová slova: jazyková interference, transfer, osvojení jazyka, multilingvismus, bilingvismus, jazykové nadání
Klíčová slova anglicky: interference, transfer, language acquisition, multilingualism, bilingualism, language aptitude
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2009
Datum zadání: 01.11.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK