Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Groupeas
Název práce v češtině: Groupeas
Název v anglickém jazyce: Groupeas
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2009
Datum zadání: 06.11.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření webové aplikace umožňující komunikaci lidí prostřednictvím internetu. Řešením bude sociální síť s hlavním zaměřením na skupiny uživatelů, které spojuje společný zájem. Počítá se s podporou sdílení postřehů, názorů, videí, odkazů na internetové stránky a upozornění na nadcházející události. Komunikace bude možná jak v rámci celé skupiny, tak i soukromá mezi jednotlivými uživateli. Součásti bude administrátorský modul sloužící ke správě aplikace, správě RSS, posílání automaticky generovaných mailů a zobrazování statistických údajů o chodu aplikace. Samotné stránky budou v XHTML a jako databáze budou použita MySQL.
Seznam odborné literatury
Hugh E. Williams, David Lane: Programujeme webové aplikace pomocí PHP a MySQL, Computer Press, 2002
Eric A. Meyer: Cascading Style Sheets: The Definitive Guide, O'Reilly & Associates, 2002
Petr Klán, Jindřich Jindřich: WWW pro zelenače, Neocortex spol., 2002

www.w3c.org
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK