Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotomorfogeneze: vliv světla na procesy vývoje rostlin ve výuce biologie na školách
Název práce v češtině: Fotomorfogeneze: vliv světla na procesy vývoje rostlin ve výuce biologie na školách
Název v anglickém jazyce: Fotomorfogeneze: the effects of irradiation on plant development in the eductational programs of basic schools and highschools
Klíčová slova: Fotomorfogeneze, fototropismus, skotomorfogeneze,fytochrom, kryptochrom, fototropin,deetiolizace, střední škola, laboratorní cvičení, výukové materiály
Klíčová slova anglicky: Photomorphogenesis, phototropism, scotomorphogenesis, phytochrome, cryptochrome, phototropin, deetiolization, highschool, laboratory exams, educational materials
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Předběžná náplň práce
Vliv světla různých vlnových délek (modré červené, zelené)?na pohyby a růst rostlin - fotomorfogenezi.
Práce bude zahrnovat výběr, otestování a ověření pokusů proveditelných ve středoškolských podmínkách, sepsání a vypracování výukových materiálů (manuál pro učitele, protokoly pro žáky, aktivity do výukových hodin), a dále spolupráci s pilotními školami, které vyvinuté výukové materiály prověří ve školních podmínkách. Ve spolupráci s pilotními školami bude nápomcno sdružení TEREZA pro ekologickou výuku, se kterou má řešitelský tým dlouholetou spolupráci.
Práce je vypracovávána v rámci česko-amerického projektu NSF ve spolupráci s kolegy z University of New Hampshire, Durham, USA zaměřeného na vývoj nových envrinomentálních úloh na středních školách v rámci projektu GLOBE (www.globe.gov, http://kfrserver.natur.cuni.cz/globe/ ) se zaměřením na koloběh uhlíku. Proto je vítána dobrá znalost angličtiny.
Nabízíme: Aktuální ekologické téma, spolupráci v řešitelském kolektivu a přátelskou atmosféru a dobré prostředí
Očekáváme především tvůrčí zájem o řešené téma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK