Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logoterapie a existenciální analýza v krizi smyslu člověka
Název práce v češtině: Logoterapie a existenciální analýza v krizi smyslu člověka
Název v anglickém jazyce: Logotherapy and Existential Analysis in Human Crisis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Dziamová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 09.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2009
Oponenti: PhDr. Soňa Třísková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK