Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia v italském, renesančním a barokním malířství
Název práce v češtině: Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia v italském, renesančním a barokním malířství
Název v anglickém jazyce: The Annunciation of Birth of Jesus According to the Luka's Gospel in Italián Renaissance and Baroque Painting
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: ThLic. Antonín Pražan
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK