Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných a v lůžkovém hospici
Název práce v češtině: Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných a v lůžkovém hospici
Název v anglickém jazyce: Diferences in Fullfiling Needs of Paciens in Hospital for Long-term Ilnesses and in Bedded Hospice
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK