Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny a důsledky předlužení domácností
Název práce v češtině: Příčiny a důsledky předlužení domácností
Název v anglickém jazyce: Causes and consequences of heavy households indebtedness
Klíčová slova: předlužení, racionalita jednání, rezidua, derivace, konzumní společnost, finanční gramotnost
Klíčová slova anglicky: over-indebtedness, the rationality of action, residues, derivations, consumer society, financial literacy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2008
Datum zadání: 11.06.2008
Datum a čas obhajoby: 02.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK