Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhy civilního procesu
Název práce v češtině: Druhy civilního procesu
Název v anglickém jazyce: Types of civil procedure
Klíčová slova: civilní proces, sporné
Klíčová slova anglicky: civil procedure, controversial
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 24.11.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: č.m.236
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V diplomové práci budou charakterizovány jednotlivé druhy civilního procesu z hlediska jejich hlavních a typických prvků. V rámci této charakteristiky budou zodpovězeny některé otázky, které vyvolává pozitivní právní úprava.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In diploma thesis there will be characterized individual types of civil procedure in term of their main and typical elements. In terms of this characteristics there will be answered some questions, which are evoked by positive legal regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK