Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Inhibice Thymidin fosforylasy
Název práce v češtině: Inhibice Thymidin fosforylasy
Název v anglickém jazyce: Inhibition of Thymidine Phosphorylase
Klíčová slova: thymidin fosforylasa, inhibice, angiogenese, protinádorová léčiva
Klíčová slova anglicky: thymidine phosphorylase, inhibition, angiogenesis, anticancer drugs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2009
Datum zadání: 27.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2010
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK