Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dramatická výchova - výchova člověka? Dramatická výchova - příprava herce?
Název práce v češtině: Dramatická výchova - výchova člověka? Dramatická výchova - příprava herce?
Název v anglickém jazyce: "Dramatic Education ? person education? Dramatic Education ? actor preparation?"
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Marušák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2009
Datum zadání: 23.10.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Radmila Svobodová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK