Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza epidemií infekčních nemocí ve velkých populacích.
Název práce v češtině: Analýza epidemií infekčních nemocí ve velkých populacích.
Název v anglickém jazyce: Analysis of pandemies in large populations.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 05.11.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se pokusí pomocí vhodného matematického modelu odpovědět na otázku,
jak se liší průběh epidemie (či úroveň endemického výskytu nemoci) v populaci
v závislosti na plošném očkování, karanténních opatřeních apod. Analytické
výsledky budou srovnány s reálnými daty, případně numerickými experimenty.
Seznam odborné literatury
F. Brauer, P. van den Driessche, J. Wu. (eds.): Mathematical Epidemiology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

F. Brauer, C. Castillo-Chávez: Mathematical models in population biology and epidemiology, New York, Springer, 2001.

C. Chicone: Ordinary differential equations with applications, Springer, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK