Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
Název práce v češtině: Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
Název v anglickém jazyce: Automatic identification of semantic preferences
for valency complementations of verbs
Klíčová slova: slovesná valence, slovesná valenční doplnění, sémantika, shluková analýza
Klíčová slova anglicky: verb valency, verb valency complementations, semantics, cluster analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2011
Datum zadání: 07.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 07.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Oponenti: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je automatické určování sémantických preferencí pro slovesná doplnění na základě existujících jazykových zdrojů, například databáze FrameNet či sémantické sítě WordNet. Diplomant navrhne systém, který pro vzorek sloves určí (na základě výskytů v korpusu) soubor valenčních rámců a pro jednotlivá valenční doplnění jejich sémantickou charakteristiku.
K práci je možno využít existující nástroje pro zpracování dat (např. morfologie, tagging, parsing; implementace klastrovacích metod a metod strojového učení aj.) a datové zdroje (korpusy, VALLEX, VALEVAL, Czech WordNet, FrameNet apod.).
Seznam odborné literatury
Panevová, J.: Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In LUELSDORFF, P. A. (ed.) The Prague School of Structural and Functional Linguistics, s. 223?243. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1994.

Žabokrtský, Z., Lopatková, M.: Valency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics No. 87, pp. 41-60, 2007

Pala, K., Smrž, P.: Building Czech Wordnet. Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 7, 1-2, pp. 79-88, 2004.

Semecký Jiří: Automatic Verb Valency Frames Disambiguation from Czech. In Proceedings of the 11th ESSLLI Student Session, Málaga, Spain, pp. 250-274, 2006.

Bejček, E.: Automatické přiřazování významu - "Sense-tagging", Master thesis, ÚFAL MFF UK, 85 p., 2006.

http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.5/doc/home.html

dokumentace k použitým nástrojům a datům

Předběžná náplň práce
Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK